Phone :  +995 571 00 85 66    Email: info@ingenio.ge 
                                                                                                                 
http://www.ingenio.ge/images/Resurses/Uslugi.jpg

System drenażowy i kanalizacyjny

Czystość domu, dostęp do wody i brak nieprzyjemnych  zapachów - wszystko to w dużej mierze jest w stanie zapewnić inteligentny system zarządzania ściekami. Nowoczesna „inteligenta” automatyzacja kanalizacji i zaopatrzenia w wodę jest dobrym rozwiązaniem. System nie tylko pełni funkcje scentralizowanego usuwania odpadów, ale także przejmuje wszystkie problemy związane z ogólnym monitorowaniem sytuacji i terminowym powiadamianiem właściciela. Właściwe podłączenie i zarządzanie systemami kanalizacyjnymi opartymi na zautomatyzowanych inteligentnych systemach ma znaczące zalety. Zaawansowana automatyka pozwala nie tylko na uruchomienie budynków we włąsciwym czasie, ale także wykonuje następujące funkcje:
• kontroluje działanie szamba;
• kontroluje pompę drenażową;
• kontroluje wycieki wody;
• monitoruje temperaturę w zbiornikach spustowych, zapobiegając możliwemu zamarznięciu układu;
• kontroluje napełnianie zbiornika spustowego;
• stale monitoruje stan i sprawność serwisową wszystkich urządzeń;
• w przypadku przepełnienia zbiornika spustowego lub wystąpienia innej sytuacji awaryjnej
- informuje właściciela. Dzięki temu inteligentny system zarządzania ściekami i wodą pozwala:
• stworzyć optymalne warunki eksploatacju budynków i pomieszczeń;
• zwiększyć komfort życia ludzkiego w domu;
• zminimalizować ryzyko możliwych sytuacji awaryjnych;
• obniżyć koszty utrzymania;
• wyeliminować (zminimalizować) szkody środowiskowe w wyniku możliwego pęknięcia systemu
kanalizacyjnego związanego z wyciekiem odpadów z rur;
• najskuteczniej wykorzystywać możliwości kanalizacyjnych.

KONTAKTY

Beliashvili 149
Tbilisi, Gruzja
+995 571 00 85 66

info@ingenio.ge