Phone :  +995 571 00 85 66    Email: info@ingenio.ge 
                                                                                                                 
http://www.ingenio.ge/images/Resurses/Uslugi.jpg
Zaopatrzenie w zimną i ciepłą wodę

Systemy zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę są głównymi systemami inżynieryjnymi i są niezbędne do wygodnego życia ludzi. Obecnie nie można sobie wyobrazić nowoczesnej konstrukcji bez systemów zaopatrzenia w wodę. Wewnętrzny system zaopatrzenia w wodę to połączenie wodociągów, kształtek, urządzeń, które transportują wodę do punktów wodnych we właściwej ilości, jakości i pod wymaganym ciśnieniem. System zaopatrzenia w wodę we współczesnym świecie odpowiada za nieprzerwane dostawy ciepłej i zimnej wody, kontroluje przepływ wody i monitoruje ewentualne wycieki.

KONTAKTY

Beliashvili 149
Tbilisi, Gruzja
+995 571 00 85 66

info@ingenio.ge